• Bối cảnh mới đòi hỏi cơ cấu lại nền kinh tế quyết liệt hơn

    15/10/2020 10:00

    (BĐT) - Các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong bối cảnh phải đồng thời giải quyết những tồn tại, hạn chế của giai đoạn trước và tạo tiền đề cho đổi mới mô hình tăng trưởng sau năm 2020, tình hình khu vực, thế giới và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
  • Xốc lại tiến độ cơ cấu lại nền kinh tế

    24/07/2017 10:00

    (BĐT) - Quá trình cơ cấu lại nền kinh tế đang diễn ra rất chậm chạp, thiếu tính hệ thống và nếu không có những biện pháp quyết liệt thì khó đạt được những kết quả thực chất. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư