• Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025: Đột phá mạnh mẽ về thể chế

  27/07/2021 08:44

  (BĐT) - Việc thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt được những kết quả tích cực, song vẫn còn hạn chế, yếu kém. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là hệ thống thể chế kinh tế chưa đồng bộ, đầy đủ để đảm bảo thị trường vận hành thông suốt, hiệu quả. Do đó, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 nhấn mạnh quan điểm lấy hoàn thiện thể chế làm đột phá, đảm bảo nguồn lực được huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả.
 • Phát triển doanh nghiệp để tăng nội lực cho nền kinh tế

  17/05/2021 10:00

  (BĐT) - Nhằm tạo nên những thay đổi rõ nét trong mô hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới, Dự thảo Đề án Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đưa ra lấy ý kiến nhấn mạnh mục tiêu tập trung phát triển lực lượng doanh nghiệp (DN) Việt Nam nhằm tăng cường nội lực của nền kinh tế.
 • Tăng tốc cơ cấu lại nền kinh tế

  12/05/2021 10:00

  (BĐT) - Bối cảnh kinh tế thế giới giai đoạn 2021 - 2025 được dự báo là khó khăn và bất định hơn nhiều so với giai đoạn 2016 - 2020. Cùng với đó, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo các chuyên gia kinh tế, trước các thách thức và cơ hội phát triển, đòi hỏi Việt Nam cần tăng tốc cơ cấu lại nền kinh tế.
 • Bối cảnh mới đòi hỏi cơ cấu lại nền kinh tế quyết liệt hơn

  15/10/2020 10:00

  (BĐT) - Các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong bối cảnh phải đồng thời giải quyết những tồn tại, hạn chế của giai đoạn trước và tạo tiền đề cho đổi mới mô hình tăng trưởng sau năm 2020, tình hình khu vực, thế giới và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
 • Xốc lại tiến độ cơ cấu lại nền kinh tế

  24/07/2017 10:00

  (BĐT) - Quá trình cơ cấu lại nền kinh tế đang diễn ra rất chậm chạp, thiếu tính hệ thống và nếu không có những biện pháp quyết liệt thì khó đạt được những kết quả thực chất. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư