(BĐT) - HĐQT Công ty CP CNG Việt Nam (mã chứng khoán: CNG) vừa thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang niêm yết và lưu hành là 27 triệu cổ phiếu, Công ty dự kiến chi 27 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Công ty vẫn chưa thông báo chính thức về thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời gian thanh toán cổ tức nhưng theo Nghị quyết vừa thông qua, HĐQT Công ty sẽ giao cho Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2019 trong tháng 3/2020.