Chứng khoán VIX chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 6%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Chứng khoán VIX (mã chứng khoán: VIX) vừa công bố thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành hơn 32,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 100:6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 329,5 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty.

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 29/8.

Quý II/2022, Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 321,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 58,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế nửa đầu năm 2022, tổng doanh thu hoạt động của Công ty đạt gần 768 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 326,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và 23% so với nửa đầu năm 2021.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư