(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo đã nhận được công văn số 48/2021/CV-TVB ngày 02/04/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/QĐ-HĐQT/TVB của Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (mã chứng khoán: TVB) đề nghị chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX theo hướng dẫn tại Công văn số 713/UBCK-PTTT ngày 03/03/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, Công ty có vốn điều lệ hơn 711 tỷ đồng, số cổ phiếu chuyển tạm thời sang HNX là hơn 54,7 triệu cổ phiếu TVB và hơn 16,4 triệu cổ phiếu đang chờ niêm yết bổ sung. Ngày đăng ký giao dịch cuối cùng dự kiến vào 12/4.

Được biết, theo quy định hiện nay đối với các cổ phiếu tạm chuyển từ HOSE sang HNX, giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên tại HNX là mức giá đóng cửa tại HOSE trong ngày giao dịch cuối cùng và bước giá sẽ được làm tròn lên 100 đồng gần nhất.

Biên độ dao động giá cho ngày giao dịch đầu tiên được áp dụng như đối với các cổ phiếu đang niêm yết tại HNX là ±10% (khác với cổ phiếu niêm yết mới tại HNX có biên độ dao động giá ngày giao dịch đầu tiên là ± 30%).