(BĐT) - Ban Quản lý dự án đường sắt (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu XL-CY-02 Thi công 7 cầu thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Liên danh Công ty CP Công trình Thành Phát (Nhà thầu Thành Phát) - Công ty CP Tổng công ty Công trình đường sắt (RCC) trúng thầu với giá 78,868 tỷ đồng (giá gói thầu là 78,952 tỷ đồng). Thời gian thực hiện là 8 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Có 2 nhà thầu bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, gồm: Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình và Công ty CP Xây dựng công trình Trường Lộc.

Mới đây, cũng tại bên mời thầu nêu trên, trong tháng 5 - 6/2020, 2 nhà thầu Thành Phát và Nghĩa Bình đều là thành viên trong Liên danh trúng Gói thầu số 15 Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km1419+100 đến Km1436+750 thuộc tỉnh Ninh Thuận với giá 166,303 tỷ đồng; Nhà thầu Trường Lộc trúng Gói thầu XL-CY-10 Thi công 12 cầu thuộc địa phận Bình Định (từ cầu Km1050+202 đến cầu Km1100+633) với giá 136,774 tỷ đồng; RCC trúng Gói thầu XL-CY-01 Thi công 6 cầu thuộc địa phận TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam với giá 82,726 tỷ đồng.

3 nhà thầu còn lại đều là những “ông lớn” trong ngành đường sắt. Theo Dữ liệu Báo Đấu thầu, từ năm 2016 đến nay, tổng giá trúng thầu của Nhà thầu Thành Phát là hơn 1.000 tỷ đồng, của RCC là gần 930 tỷ đồng, của Nhà thầu Trường Lộc là gần 530 tỷ đồng.