(BĐT) - Nguồn tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, cơ quan này vừa ban hành Quyết định xử phạt hành chính 125 triệu đồng đối với Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội do không đưa chứng khoán đã chào bán ra công chúng vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Chậm đưa chứng khoán lên giao dịch, Bảo hiểm Quân đội bị phạt 125 triệu đồng

Trước đó, ngày 4/3/2014, Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội đã hoàn thành đợt chào bán 10.000.000 cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận số 69/GCN-UBCK ngày 3/12/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bảo hiểm Quân đội vẫn chưa thực hiện đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức.

Hiện tại, Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội có vốn điều lệ 800 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và kinh doanh tái bảo hiểm.