(BĐT) - Do hồ sơ chưa hoàn tất, CTCP Cao su Đồng Phú (Mã CK: DPR) vừa quyết định lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 sang ngày 10/5.

HĐQT Công ty sẽ trình Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 200,7 tỷ đồng, giảm gần 17% so với năm 2017; chia cổ tức tối thiểu 30%.

Năm 2018, Công ty có kế hoạch chi hơn 187,2 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính. Trong quý I vừa qua, Công ty tiêu thụ được 2.551 tấn mủ cao su với giá bình quân hơn 36,2 triệu đồng/tấn, đạt 170,3 tỷ đồng doanh thu.

Chủ tịch HĐQT Công ty Đặng Gia Anh sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/7 tới, do đó HĐQT Công ty vừa thống nhất giới thiệu ông Mai Huỳnh Nhật để bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT.