Cảng Cam Ranh báo lãi hơn 9% trong quý III

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý III/2020, Công ty CP Cảng Cam Ranh ghi nhận lãi ròng hơn 7 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý III/2020, với doanh thu thuần đạt 41 tỷ đồng (giảm 4% so cùng kỳ) và giá vốn hàng bán tăng 3%, lợi nhuận gộp của Công ty đạt gần 15 tỷ đồng, giảm 16% so quý III/2019.

Doanh thu hoạt động tài chính chủ yếu là lãi tiền gửi, lãi cho vay cũng giảm 39% so cùng kỳ năm trước, còn gần 187 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính là lãi vay giảm 39%, chi phí bán hàng giảm 60% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 20%.

Kết quả, Công ty ghi nhận mức lãi sau thuế quý III đạt 7,3 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi ròng đạt hơn 18,2 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ.

Sau 9 tháng năm 2020, Công ty đã thực hiện được 67% chỉ tiêu doanh thu và 71% kế hoạch lợi nhuận.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư