(BĐT) - UBND TP. Cần Thơ vừa có tờ trình HĐND Thành phố xem xét quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cầu Tây Đô, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ với tổng kinh phí hơn 208 tỷ đồng.

Dự án Cầu Tây Đô có điểm đầu giao với đường tỉnh 923 tại vị trí đường dẫn vào cầu Phong Điền cũ. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Cầu Tây Đô có điểm đầu giao với đường tỉnh 923 tại vị trí đường dẫn vào cầu Phong Điền cũ. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Cầu Tây Đô có điểm đầu giao với đường tỉnh 923 tại vị trí đường dẫn vào cầu Phong Điền cũ, điểm cuối giao Đường tỉnh 926 hiện hữu tại vị trí tiếp giáp với huyện đội Phong Điền. Cầu Tây Đô được thiết kế xây dựng có chiều dài 0,7 km, đầu tư theo quy mô gồm 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên rộng 10,5 m; thời gian thực hiện xây dựng từ năm 2021 - 2024.