(BĐT) - UBND TP. Cần Thơ vừa phê duyệt Dự án Cầu Tây Đô, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ. Dự án do Sở Giao thông vận tải TP. Cần Thơ làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư trên 208 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Thành phố.
Dự án Cầu Tây Đô thuộc huyện Phong Điền

Dự án Cầu Tây Đô thuộc huyện Phong Điền

Cầu Tây Đô bắc qua sông Cần Thơ (một nhánh của sông Hậu) được xây dựng tại huyện Phong Điền, điểm đầu Dự án giao với Đường tỉnh 923 tại vị trí dẫn vào cầu Tây Đô (cầu Phong Điền cũ). Điểm cuối dự án giao với Đường tỉnh 926 hiện hữu tại vị trí tiếp giáp với huyện đội Phong Điền. Công trình có chiều dài tuyến 700,07 m, trong đó cầu Tây Đô dài 140,26 m. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2024.