(BĐT) - Giá vốn hàng bán tăng mạnh đã khiến “ông lớn” lĩnh vực xây dựng, khai thác và chế biến đá - Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 gặp khó trong năm 2019. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, một “đại gia” khác trong ngành là Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương lại có kết quả kinh doanh khả quan hơn. 
Chi phí đầu vào tăng cao cùng chi phí thuê đất tăng đột biến khiến giá vốn hàng bán của Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 tăng mạnh trong năm 2019. Ảnh sưu tầm

Chi phí đầu vào tăng cao cùng chi phí thuê đất tăng đột biến khiến giá vốn hàng bán của Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 tăng mạnh trong năm 2019. Ảnh sưu tầm

Theo Báo cáo tài chính quý IV/2019, Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 ghi nhận doanh thu trong kỳ đạt 207 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 13,3 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với quý IV/2018. Luỹ kế cả năm 2019, Công ty đạt 534 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ so với năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng, giảm 48% so với năm 2018.

Lợi nhuận sụt giảm chủ yếu do biến động kết quả sản xuất kinh doanh trên báo cáo công ty mẹ, công ty liên kết đều hoạt động có lãi. Theo giải trình của ban lãnh đạo Công ty, nguyên nhân sụt giảm lợi nhuận là do cơ cấu doanh thu thay đổi, tăng ở các lĩnh vực có tỷ lệ lãi gộp thấp và giảm ở lĩnh vực khai thác đá, khiến lãi gộp biến động mạnh.

Mặt khác, chi phí đầu vào tăng cao, chi phí thuê đất tăng đột biến do thay đổi khung giá đất năm 2019 của tỉnh Bình Dương, khiến giá vốn hàng bán của Công ty tăng mạnh.

Trong khi đó, với lĩnh vực xây dựng, để đảm bảo năng lực thi công, tạo công việc và duy trì nhân sự, Công ty đã đấu thầu nhiều công trình với giá trúng thầu theo giá khoán gọn. Tuy nhiên, do giá nguyên nhiên vật liệu và nhân công tăng mạnh, quá trình thi công lại bị kéo dài nên vượt chi phí so với dự toán.

Năm 2018, doanh thu của Công ty đạt 722 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 92 tỷ đồng, hụt hơi so với kế hoạch đặt ra là 115 tỷ đồng. Sang năm 2019, Công ty chỉ đạt được 61% kế hoạch về doanh thu và gần 36% chỉ tiêu lợi nhuận. Năm 2020, Công ty dự kiến doanh thu ước đạt 760 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 71 tỷ đồng.

Trong khi đó, một “đại gia” khác trong ngành khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng là Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã chứng khoán: KSB) có kết quả kinh doanh khả quan hơn.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019, doanh thu thuần Công ty đạt 474 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2018. Do giá vốn hàng bán tăng thấp hơn (khoảng 10%) nên lợi nhuận gộp đạt 275 tỷ đồng, tăng 29% so với quý IV/2018. Sau khi trừ đi toàn bộ chi phí, lợi nhuận sau thuế quý IV/2019 của Công ty đạt 146,5 tỷ đồng, tăng 27,4%.

Lũy kế cả năm 2019, Công ty đạt 1.316 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 12,6%; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 336 tỷ đồng, tăng gần 3% so với năm 2018. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 94% kế hoạch doanh thu và vượt gần 5% so chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Ban lãnh đạo Công ty cho biết, doanh thu và lợi nhuận năm 2019 chủ yếu đến từ mảng kinh doanh đá xây dựng và kinh doanh bất động sản khu công nghiệp. Trong đó, lợi nhuận từ mảng kinh doanh đá xây dựng chiếm khoảng 55%, còn lại từ khu công nghiệp và các mảng kinh doanh khác (cao lanh, sét, cống bê tông...). Lãnh đạo Công ty đánh giá trong những năm tới mảng đá xây dựng vẫn còn tiềm năng rất lớn do các nguyên nhân như nguồn cung ngày càng hạn chế do các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy phép các mỏ đá mới cũng như các mỏ cũ đã xuống sâu và phải ngưng khai thác.