(BĐT) - Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa cho biết, trong tháng 3/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu Ký hợp đồng đơn giá 3 năm thuê tàu lai dắt để phục vụ sản xuất và trực ứng phó sự cố khẩn cấp tại SPM và Jetty từ 1/5/2021 đến 30/4/2024 theo Đơn hàng số 253/20-3731/ĐH-QLCB-D với giá gói thầu 625,916 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu này được đấu thầu trực tiếp theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; sử dụng nguồn vốn lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 - 2025 của BSR; thời gian thực hiện hợp đồng 36 tháng, hợp đồng theo đơn giá cố định.