(BĐT) - Công ty CP Bột giặt LIX vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2020 với kết quả doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ 2019.

Cụ thể, quý II/2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 689,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 47,96 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,6% và 6,3% so với quý II/2019.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, Công ty đạt 1.569,6 tỷ đồng doanh thu và 141,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 31,3% và 35% so với 6 tháng đầu năm ngoái.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu khoảng 2.772 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 230 tỷ đồng. Với kết quả trên, Công ty đã hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bột giặt LIX là doanh nghiệp chuyên về sản xuất bột giặt và chất tẩy rửa. Trong giai đoạn dịch Covid-19 vừa qua, Công ty đã đưa thêm sản phẩm nước rửa tay khô On1 ra thị trường.

Hiện Công ty phân phối sản phẩm trên cả nước với 72.000 điểm bán hàng và 185 nhà phân phối.