Bóng đèn Điện Quang dự kiến lãi 20 tỷ đồng năm 2023, tăng trưởng 27%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Bóng đèn Điện Quang vừa công bố báo cáo thường niên năm 2022. Theo đó, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm 2023 đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 21% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến ở mức 20 tỷ đồng, tăng trưởng 27%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2023, Bóng đèn Điện Quang định hướng tiếp tục tái cấu trúc mảng kinh doanh B2C (giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng) một cách toàn diện (địa bàn, nhân sự, sản phẩm...) theo hướng hiệu quả doanh thu. Tối ưu cấu trúc hệ thống phân phối phù hợp với thực tế thị trường, đặc thù ngành và địa phương; nắm bắt tối đa cơ hội từng thị trường giúp Công ty tăng trưởng nhanh. Đa dạng hóa kênh thương mại điện tử để bứt phá doanh thu và tái cấu trúc toàn diện mảng kinh doanh B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) theo hướng hiệu quả nguồn lực và đột phá doanh thu.

Chuyên đề