Bộ Y tế lập 4 đoàn kiểm tra về cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Bộ Y tế vừa thành lập 4 đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trong đó, Đoàn 1 kiểm tra vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du và miền núi phía Bắc (25 tỉnh, thành phố); Đoàn 2 kiểm tra vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (14 tỉnh, thành phố); Đoàn 3 kiểm tra vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ (11 tỉnh, thành phố) và Đoàn 4 kiểm tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long (13 tỉnh, thành phố).

Mục đích kiểm tra là nhằm khảo sát, ghi nhận thực trạng cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện; khảo sát, ghi nhận tác động của việc thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế ảnh hưởng tới chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế; xác định khó khăn, vướng mắc mang tính khách quan, chủ quan và đề xuất giải pháp ngắn hạn, dài hạn cho các cấp quản lý trung ương, địa phương để khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.

Thời hạn báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Y tế là trước ngày 20/8/2022.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư