Bình Định bố trí 602,8 ha đất công nghiệp để đầu tư xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh Bình Định sẽ tập trung đầu tư xây dựng 41 cụm công nghiệp trong giai đoạn 2020 - 2025, gồm 40 cụm công nghiệp được Chính phủ phê duyệt và Cụm công nghiệp Bình An được HĐND tỉnh Bình Định thông qua...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 4180, ngày 15/10/2021 về việc phê duyệt Đề án Bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông, lâm, thủy, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025.

Mục tiêu của Đề án là bố trí đủ quỹ đất phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Định trong giai đoạn 2020 - 2025. Ưu tiên dành quỹ đất phát triển chế biến nông, lâm, thủy, hải sản; không bổ sung mới quỹ đất công nghiệp để hình thành khu chế biến nông, lâm, thủy, hải sản tập trung.

Đồng thời, phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn Tỉnh gắn kết Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới. Tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp và khu chế biến tập trung, khắc phục kịp thời ô nhiễm môi trường; nâng cao tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp, khu chế biến tập trung. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về sử dụng quỹ đất phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp.

Cụ thể, đối với 602,8 ha đất công nghiệp, Bình Định sẽ tập trung đầu tư xây dựng 41 cụm công nghiệp trong giai đoạn 2020 - 2025, gồm 40 cụm được Chính phủ phê duyệt và Cụm công nghiệp Bình An được HĐND tỉnh Bình Định thông qua.

Tỉnh Bình Định sẽ ưu tiên bố trí 335,5 ha đất phục vụ chế biến nông, lâm, thủy, hải sản trong cụm công nghiệp và sắp xếp 27,8 ha đất phục vụ chế biến nông, lâm, thủy, hải sản ở hai khu tập trung gồm: Khu chế biến thủy sản dọc Quốc lộ 19 mới 11,5 ha; khu hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan 16,3 ha.

Theo quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025, quỹ đất công nghiệp chưa sử dụng trong 41 cụm công nghiệp có 602,8 ha. Dự kiến 472,6 ha là dành cho ngành chế biến nông, lâm, thủy, hải sản.

Theo Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 61 cụm công nghiệp với diện tích 1.885,9 ha, diện tích đất công nghiệp 1.321,3 ha.

Chuyên đề