(BĐT) - Theo Công ty CP Cơ khí lắp máy Sông Đà (MEC) thuộc Tổng công ty Sông Đà, năm 2016, lợi nhuận sau thuế của Công ty âm 5,4 tỷ đồng. Kết quả này không đạt so với kế hoạch đề ra năm 2016 là lãi 9,8 tỷ đồng.
Bị phạt chậm nộp thuế, lợi nhuận của Cơ khí lắp máy Sông Đà sụt giảm

Ông Trần Thanh Sơn, Tổng giám đốc Công ty cho biết, lợi nhuận sau thuế năm 2016 của MEC không đạt do Công ty phải trả khoản tiền lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội 2,171 tỷ đồng; tiền phạt chậm nộp thuế 763 triệu đồng; và chi phí khác gần 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay cao và chênh lệch tỷ giá (khoảng 894 triệu đồng) tại Dự án Thủy điện Nậm Ly 1 và Dự án Thủy điện Bắc Giang cũng là nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế của Công ty sụt giảm.

Với mục tiêu nâng cao lợi nhuận, theo kế hoạch năm 2017, MEC sẽ tập trung tìm kiếm các công trình có khả năng sinh lời tốt; tích cực nghiệm thu thanh toán các công trình còn dở dang; đẩy mạnh thu hồi công nợ, giảm lãi vay; tăng cường kiểm soát chặt chẽ chi phí kinh doanh, đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận...