Để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch đấu thầu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đề nghị các nhà thầu cung cấp một số thông tin, tài liệu về hàng hóa do đơn vị mình phân phối hoặc chào bán, cụ thể như sau:

1. Danh mục hoá chất cần báo giá: Theo Phụ lục 1đính kèm.

Lưu ý: Ngoài những danh mục trong phụ lục, các nhà thầu có thể gửi thêm báo giá của các hàng hoá tương tự hoặc hàng hoá khác mà đơn vị đang cung cấp để Bệnh viện tham khảo.

2. Yêu cầu báo giá:

- Thời gian hiệu lực của báo giá: ≥ 150 ngày kể từ ngày báo giá.

- Đề nghị các nhà thầu gửi 01 báo giá bản cứng + Tài liệu kỹ thuật (catalogue, tài liệu chứng minh sự lưu hành của hàng hóa, tài liệu chứng minh phân loại, phân nhóm đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế...), quyết định/ thông báo trúng thầu tại các cơ sở y tế trong vòng 12 tháng trở lại đây (nếu có).

- Mẫu báo giá: Theo Phụ lục 2 đính kèm.

3. Thời gian nhận báo giá: Trước 17 giờ 00, ngày 30/9/2021. Nơi nhận: Phòng Văn thư - Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Đ/c: Đường Nguyễn Bồ, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Điện thoại: 024.62885158 - Máy lẻ 100.

4. Mọi thắc mắc xin liên hệ: DS. Phạm Thị Lệ Xuân - ĐT: 0914.894.688.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương rất mong sự hợp tác của các nhà thầu.

Tải thông tin về phụ lục, mẫu báo giá.