(BĐT) - Ngày 17/9 tới đây, Công ty CP Bến xe miền Tây sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền với tỷ lệ 258%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 1/10/2020.

Như vậy, với 2,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 64,5 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó, ngày 31/7, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền mặt cũng với tỷ lệ 258%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2019 của Công ty qua 2 đợt là 516%, đúng như kế hoạch đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên tổ chức hồi tháng 6/2020 và tăng vượt trội so với mức chia 400% bằng tiền trong năm 2018.

Năm 2020, Công ty đặt chỉ tiêu tổng doanh thu 130,12 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt hơn 67 tỷ đồng và 53,63 tỷ đồng.

Nửa đầu năm nay, Công ty ghi nhận doanh thu 51,74 tỷ đồng, giảm 23,68% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành gần 40% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế đạt 24,53 tỷ đồng, giảm 27,1% và hoàn thành 45,74% chỉ tiêu cả năm.