Bến Tre: 90 tỷ đồng mua sắm thiết bị dạy học lớp 7 cho các trường THCS

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre đang triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 cho các trường THCS, với tổng dự toán 90 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh Bến Tre trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, 2 gói thầu thuộc Dự án đang được đấu thầu rộng rãi qua mạng, dự kiến cùng được đóng/mở thầu ngày 18/10/2023, gồm: Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy học các trường thuộc thành phố Bến Tre và các huyện Châu Thành, Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm (50,777 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy học các trường thuộc huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách và Thạnh Phú (34,847 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 600 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Chuyên đề