Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các tổ chức/ cá nhân cung cấp hàng hóa.

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Thông tư số 14/2020/TT-BYT, ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế về việc quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư số 05/2020/TT-BYT, ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021; Công văn số 5888/BYT-TB-CT, ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT; số 1672/BYT-TB-CT, ngày 01/4/2022 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện quy định kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế.

Căn cứ Quyết định số 4381/QĐ-UBND, ngày 30/10/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lão khoa tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 684/QĐ-UBND, ngày 08/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện một số dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư; Quyết định số 2684/QĐ-UBND, ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư 07 dự án thuộc lĩnh vực y tế; Quyết định số 2826/QĐ-UBND, ngày 30/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Bệnh viện Lão khoa tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ văn bản số 6552/SYT-KHTC, ngày 20/12/2022 của Sở Y tế về việc cung cấp cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật của trang thiết bị y tế do Ban Quản lý làm chủ đầu tư (lần 4);

Ngày 26/12/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 1852/BDD&CN về việc thông báo nhu cầu mua sắm cho trang thiết bị y tế chuyên dùng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lão khoa tỉnh Quảng Ninh. Đến hết ngày 08/01/2023 đã có một số đơn vị quan tâm, gửi báo giá về Ban, tuy nhiên số lượng thiết bị Ban nhận được báo giá chưa đủ theo danh mục do Sở Y tế cung cấp. Do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh gia hạn thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Lão khoa tỉnh Quảng Ninh. Danh mục trang thiết bị, số lượng dự kiến mua sắm, cấu hình và đặc tính kỹ thuật tối thiểu theo phụ lục 1 đính kèm theo văn bản này.

Các tổ chức/ cá nhân có khả năng, nhu cầu cung ứng đề nghị cung cấp các thông tin của hàng hóa nêu trên, cụ thể như sau:

(1) Tên hàng hóa, ký mã hiệu/ nhãn mác sản phẩm, hãng sản xuất/hãng chủ sở hữu, nước sản xuất, cấu hình, thông số kỹ thuật (bao gồm cả quy cách đóng gói) của thiết bị mà đơn vị đề xuất cung cấp.

(2) Catalogue, tài liệu kỹ thuật, tài liệu chứng minh các tiêu chuẩn ISO, EC, FDA... của sản phẩm.

(3) Số lưu hành, số giấy phép nhập khẩu... (nếu có) của các hàng hóa chào hàng (kèm theo tài liệu công bố, giấy phép lưu hành, giấy phép nhập khẩu... còn hiệu lực).

(4)Phân loại (A, B, C, D) đối với các hàng hóa là trang thiết bị y tế (kèm theo tài liệu phân loại).

(5) Phâm nhóm theo thông tư 14/2020/TT-BYT đối với hệ thống máy chính và của các thiết bị kèm theo (nếu có) (gửi kèm theo tài liệu chứng minh phân nhóm).

(6) Giá cụ thể của hàng hóa.

(7) Thời gian bảo hành của hàng hóa.

(8) Đường link công khai giá trên Cổng kê khai của Bộ Y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

(9) Hợp đồng cung cấp loại hàng hóa đơn vị chào trong vòng 12 tháng (nếu có).

(biểu chào có tối thiểu các nội dung theo Phụ lục 2 đính kèm).

Thời hạn nhận thông tin: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 20/01/2023.

Địa chỉ nhận thông tin: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bộ phận thường trực: Ông Nguyễn Bá Hùng - Nhân viên Phòng Quản lý dự án công nghệ thông tin - SĐT: 0912.681.260.

Hình thức nhận hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng + 01 USB chứa bản mềm toàn bộ tài liệu cần cung cấp nêu trên và bản chào giá bằng file .pdf, file word hoặc excel.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo.

Tải phụ lục đính kèm tại đây: Phụ lục 1; Phụ lục 2.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư