(BĐT) - HĐQT Công ty CP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (mã chứng khoán: API) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 10,92 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần được căn cứ trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng Công ty mẹ năm 2021, bao gồm thặng dư vốn cổ phần (hơn 46,14 tỷ đồng), quỹ đầu tư phát triển (1,29 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (61,76 tỷ đồng).

Thời gian dự kiến chào bán trong quý IV/2021 - quý I/2022, sau khi được UBCK chấp thuận.

Mới đây, Công ty vừa báo cáo đã bán xong toàn bộ 1 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Giá bán bình quân 98.900 đồng/CP, tương ứng số tiền thu về khoảng 98,9 tỷ đồng.