(BĐT) - Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) sẽ trình cổ đông về phương án chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ chia 25%.

Cụ thể, HĐQT ACB dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành hơn 540 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tương đương tỷ lệ chia 25% bằng cổ phiếu), qua đó nâng vốn điều lệ lên 27.019 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến hoàn thành việc tăng vốn điều lệ trong quý III/2021.

Nguồn sử dụng để tăng vốn đến từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi trích lập các quỹ của năm 2020 và lợi nhuận còn lại chưa chia tính đến thời điểm 31/12/2020.

Việc tăng vốn nhằm bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ của ACB...

Ngoài ra, HĐQT ACB cũng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.602 tỷ đồng, tăng 10,5% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 8.481, tăng 10,4%.