(BĐT) - Công ty CP Thương mại và Đầu tư TNG (mã chứng khoán: TNG) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.709 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 85,2 tỷ đồng, tăng 31%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt 4.080 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và 168,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 15,5% và 30,76% so với cùng kỳ 2020.

So với kế hoạch lợi nhuận năm 2021 là 175 tỷ đồng, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 96% mục tiêu.

Công ty cho biết, lợi nhuận tăng do ngay từ đầu năm doanh nghiệp đã định hướng được việc tập trung vào khai thác, tăng tỷ trọng các khách hàng FOB, cùng với việc khách hàng dịch chuyển đơn hàng từ các nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sang Việt Nam cũng như xác định được rõ dòng hàng mục tiêu...