(BĐT) - Công ty CP Gemadept công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 7 tháng đầu năm 2020 với doanh thu thuần 1.416 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 348 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 260 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên công ty công bố Báo cáo tài chính tháng nên không có số so sánh cùng kỳ năm trước.

Trước đó, Công ty công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2020 với 1.208 tỷ đồng doanh thu và 250 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 7% và 28% so với cùng kỳ năm 2019.

Ban lãnh đạo Công ty cho biết, dịch Covid-19 gây ra những xáo trộn khôn lường và thiệt hại nặng nề đối với các mặt của đời sống xã hội và nền kinh tế. Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là khai thác cảng và logistics được xác định là 1 trong 9 ngành nghề bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Năm 2020, Công ty xây dựng 2 kịch bản cho kế hoạch kinh doanh dựa vào chỉ số GDP. Theo đó, kịch bản thứ nhất GDP năm 2020 đạt 4,8%, Công ty dự kiến doanh thu đạt 2.150 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2019 còn lợi nhuận sau thuế giảm 29% xuống còn 500 tỷ đồng. Kịch bản thứ 2 khi GDP năm 2020 đạt 4%, Công ty dự báo doanh thu giảm 24% so với năm 2019 xuống còn 2.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm đến 39% xuống còn 430 tỷ đồng.