6 tháng, hơn 16,8 nghìn lượt tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng cục Thuế cho biết, lũy kế 6 tháng đầu năm, thu hồi nợ thuế ước đạt 45.468 tỷ đồng, đạt 33% so với chỉ tiêu thu nợ năm 2024. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ thuế là 42.756 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 2.712 tỷ đồng.

Đồng thời, cơ quan thuế các cấp đã ban hành 16.859 lượt thông báo tạm hoãn xuất cảnh và đã thu hồi được 918,7 tỷ đồng nợ thuế của 1.482 người nợ thuế.

Về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, trong 6 tháng đầu năm, ngành thuế đã theo dõi sát sao tình hình nợ thuế, giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho các đơn vị thực hiện; tổ chức các đoàn công tác đi xuống cơ sở để nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện và những vướng mắc trong công tác quản lý nợ thuế; tổ chức hội nghị toàn ngành để tổng hợp những vướng mắc và đưa ra các giải pháp cụ thể đối với công tác thu và quản lý nợ thuế.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc ban hành thông báo nợ thuế bằng phương thức điện tử gửi người nộp thuế để đôn đốc nộp tiền thuế nợ và cung cấp thông tin cảnh báo tình hình nợ thuế cho người nộp thuế. Ngoài ra, công khai thông tin các đối tượng dây dưa, chây ỳ nợ thuế lên các cơ quan thông tấn báo chí và trên hệ thống cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Chuyên đề