(BĐT) - Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 11 gói thầu thuộc Dự án Công trình xây dựng tuyến đường dây 110kV từ TBA 500/220kV Tây Hà Nội (Quốc Oai) đấu nối vào đường dây 110kV Bắc An Khánh - Nam An Khánh với tổng mức đầu tư 512,437 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý IV/2021, Tổng công ty Điện lực Hà Nội sẽ đấu thầu rộng rãi 6 gói thầu thuộc Dự án gồm: Gói thầu 8 Xây dựng tuyến đường dây 110kV (giá gói thầu 42,6 tỷ đồng); Gói thầu 9 Cung cấp cột và phụ kiện (giá gói thầu 52,3 tỷ đồng); Gói thầu 10 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến cáp ngầm (giá gói thầu 168,5 tỷ đồng); Gói thầu 11 Cung cấp và lắp đặt cáp ngầm 110kV (giá gói thầu 192,1 tỷ đồng); Gói thầu 12 Tư vấn giám sát thi công công trình (giá gói thầu 4,3 tỷ đồng); Gói thầu 16 Bảo hiểm (giá gói thầu 1,246 tỷ đồng).