(BĐT) - Theo số liệu từ Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp (DN) quốc gia thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 5 tháng đầu năm 2019 có gần 54 nghìn DN đăng ký thành lập mới, số lượng DN đăng ký cao nhất trong 5 năm qua.
5 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 54 nghìn DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 669,7 nghìn tỷ đồng

5 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 54 nghìn DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 669,7 nghìn tỷ đồng

Cụ thể, số DN đăng ký thành lập mới 5 tháng của năm 2015 là 36.055 DN; năm 2016 là 44.740 DN; năm 2017 là 50.534 DN; năm 2018 là 52.322 DN; năm 2019 là 53.998 DN.   

Tổng cục Thống kê đánh giá, làn sóng khởi nghiệp tiếp tục là kênh huy động nguồn vốn cho nền kinh tế. Nếu tính chung cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký tăng thêm, 5 tháng đầu năm nay, ước tính các DN bổ sung vốn đăng ký cho nền kinh tế gần 1,7 triệu tỷ đồng.   

Trong tháng 5/2019, cả nước có 10,7 nghìn DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 127,3 nghìn tỷ đồng, giảm 28% về số DN và giảm 23,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một DN đạt 11,9 tỷ đồng, tăng 5,9%; tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới là 88,1 nghìn người, giảm 33% so với tháng 4/2019.

Trong tháng, cả nước còn có 2.461 DN quay trở lại hoạt động, giảm 9,3% so với tháng trước; 2.326 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 6,8%; có 2.089 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 9,7%; có 1.066 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 10,3%.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 54 nghìn DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 669,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% về số DN và tăng 29,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018; vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 12,4 tỷ đồng, tăng 25,6%. Nếu tính cả 987,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 5 tháng năm 2019 là 1.657,1 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 19,6 nghìn DN quay trở lại hoạt động, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 5 tháng lên hơn 73,6 nghìn DN. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong 5 tháng đầu năm nay là 537,2 nghìn người, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước.

Số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 5 tháng đầu năm nay là 19,1 nghìn DN, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Theo lĩnh vực hoạt động, có 7,2 nghìn DN ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm 37,6%), tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước; có 2,9 nghìn DN xây dựng (chiếm 15,1%), tăng 18%; 2,2 nghìn DN công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 11,6%)...

Trong 5 tháng đầu năm nay có 19.354 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, trong đó có 9.522 DN bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu từ năm 2018, chiếm 49,2% tổng số DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; DN thông báo giải thể là 5.234 DN, chiếm 27% và 4.598 DN chờ làm thủ tục giải thể, chiếm 23,8%.

Số DN hoàn tất thủ tục giải thể trong 5 tháng đầu năm 2019 là 6.371 DN, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 5.755 DN có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 90,3% tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể), tăng 13,7%.

DN hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 2,5 nghìn DN (chiếm 40%), tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 682 DN (chiếm 10,7%), giảm 12,5%; xây dựng có 624 DN (chiếm 9,8%), tăng 4,2%.