(BĐT) - Công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa vừa được lựa chọn trúng 3 gói thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn TP. Bà Rịa giai đoạn 2021 - 2023 với tổng giá trúng thầu 189,762 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 36 tháng. 3 gói thầu này được mời thầu muộn so với thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng, dẫn tới việc nhà thầu thực hiện trước một phần các gói thầu.
Đặc thù của các gói thầu cung ứng dịch vụ công như vệ sinh môi trường, duy trì cây xanh… là phải bảo đảm tính liên tục. Ảnh: Lê Tiên

Đặc thù của các gói thầu cung ứng dịch vụ công như vệ sinh môi trường, duy trì cây xanh… là phải bảo đảm tính liên tục. Ảnh: Lê Tiên

Theo công bố của Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín (bên mời thầu), giá trúng thầu của Công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa tại Gói thầu Vệ sinh môi trường là 89,016 tỷ đồng, giảm 0,042 tỷ đồng so với giá gói thầu, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Giá trúng thầu tại Gói thầu Duy trì cây xanh trên địa bàn TP. Bà Rịa là 99,697 tỷ đồng, giảm 49,105 tỷ đồng so với giá gói thầu, hợp đồng trọn gói. Tại Gói thầu Quản lý vận hành trạm chiếu sáng công cộng, giá trúng thầu của Công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa là 1,049 tỷ đồng, bằng giá gói thầu, hợp đồng trọn gói.

3 gói thầu trên thuộc Dự án Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn TP. Bà Rịa giai đoạn 2021 - 2023, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp môi trường, do Phòng Quản lý đô thị TP. Bà Rịa làm chủ đầu tư. Cả 3 gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng vào tháng 2/2021, chỉ có Công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa tham dự và trúng thầu.

Ngày 26/3/2021, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, một cán bộ của Phòng Quản lý đô thị TP. Bà Rịa cho biết, do gặp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện nên hồ sơ mời thầu được phê duyệt muộn, đến nay mới lựa chọn được nhà thầu. Phóng viên Báo Đấu thầu đã liên hệ với nhiều cán bộ thuộc Phòng Quản lý đô thị TP. Bà Rịa để làm rõ lý do mời thầu muộn; đơn vị nào thực hiện phần công việc vệ sinh môi trường, vận hành trạm chiếu sáng công cộng, duy trì cây xanh trong 3 tháng đầu năm khi chưa lựa chọn được nhà thầu; Nhà thầu trúng thầu thực hiện hợp đồng từ thời điểm trúng thầu đến hết năm 2023 có bảo đảm đủ 36 tháng. Tuy nhiên, các cán bộ thuộc Chủ đầu tư đều không nghe điện thoại.

Bên mời thầu (Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín) cho biết, chỉ thực hiện chấm thầu chứ không rõ phần thương thảo, thực hiện hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu trúng thầu. Do tính liên tục trong việc phải duy trì cung ứng dịch vụ công trên địa bàn TP. Bà Rịa nên từ đầu năm 2021 đến nay, Chủ đầu tư phải làm hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu để thực hiện một phần các công việc như vệ sinh môi trường, vận hành chiếu sáng công cộng… theo cơ chế cung ứng, đặt hàng.

Còn cán bộ của Công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa cho biết, Công ty đã và đang thực hiện nhiều gói thầu dịch vụ công trên địa bàn TP. Bà Rịa.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa được Phòng Quản lý đô thị TP. Bà Rịa lựa chọn thực hiện 2 gói thầu dịch vụ sự nghiệp công năm 2020 trên địa bàn bao gồm: Gói thầu Duy trì cây xanh (giá trúng thầu 31,502 tỷ đồng) và Gói thầu Vệ sinh môi trường (giá trúng thầu 26,669 tỷ đồng).

Một chuyên gia về đấu thầu phân tích, việc 3 gói thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn TP. Bà Rịa giai đoạn 2021 - 2023 được tổ chức đấu thầu muộn sẽ khó tránh khỏi tình trạng nhà thầu thực hiện một phần công việc trước khi mời thầu, vì đặc thù của các gói thầu này là phải bảo đảm tính liên tục. Việc thanh toán cho nhà thầu thực hiện trước một phần khối lượng sẽ thực hiện theo cơ chế nào, có trích từ giá trúng thầu của nhà thầu được lựa chọn hay không? Rõ ràng nhà thầu được thực hiện một phần công việc trước khi tổ chức đấu thầu có lợi thế nhất định khi tham dự những gói thầu này.