(BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5 Cung cấp và vận chuyển máy biến áp (MBA) 500kV thuộc Dự án Nâng công suất các trạm biến áp (TBA) 500 kV Nhà Bè và Ô Môn (máy 2).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên gồm 2 lô, có giá dự toán sau điều chỉnh là 396,453 tỷ đồng, trên tổng mức đầu tư của Dự án là 539,802 tỷ đồng; lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi quốc tế, đóng thầu ngày 21/10/2020.

Trải qua 6 tháng đánh giá hồ sơ dự thầu, kết quả, Công ty TNHH Hệ thống truyền tải và Phân phối Toshiba trúng thầu Lô 5.1 Cung cấp 2 MBA 500kV - 900MVA cho TBA 500kV Nhà Bè, với giá trúng thầu quy đổi là 260,485 tỷ đồng.

Nhà thầu trúng thầu Lô 5.2 Cung cấp 1 MBA 500kV - 900MVA cho TBA 500kV Ô Môn là Công ty CP Máy tính Truyền thông Điều khiển 3C, giá trúng thầu quy đổi là 137,452 tỷ đồng.

Dữ liệu của Báo Đấu thầu cho thấy, trong những năm gần đây, 2 nhà thầu trên từng được công bố trúng nhiều gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị điện trên cả nước, trong đó, nhiều gói thầu được đấu thầu rộng rãi quốc tế tại bên mời thầu nêu trên. Đơn cử, thông qua đấu thầu rộng rãi quốc tế, Công ty TNHH Hệ thống truyền tải và Phân phối Toshiba từng trúng một số gói thầu có quy mô dao động từ trên 13 tỷ đồng đến trên 155 tỷ đồng. Trong khi đó, Công ty CP Máy tính Truyền thông Điều khiển 3C cũng từng trúng một số gói thầu thông qua đấu thầu rộng rãi quốc tế, trong đó gói thầu có quy mô lớn nhất trị giá 272 tỷ đồng.