19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương công khai tài sản, thu nhập

0:00 / 0:00
0:00
19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đã báo cáo kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu trước toàn thể lãnh đạo cấp vụ và tương đương trở lên.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú

Chiều 22/3, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị công khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với các thành viên của cơ quan này tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, 19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đã báo cáo kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu trước toàn thể lãnh đạo cấp vụ và tương đương trở lên.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xây dựng Kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với tất cả cán bộ, công chức của mình.

Việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập là để cán bộ, công chức trong toàn cơ quan biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, nhằm minh bạch tài sản, thu nhập phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Đại biểu dự hội nghị ảnh 1

Đại biểu dự hội nghị

Việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu được cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện từ ngày 18/3/2021 đến 26/3/2021 thông qua hình thức công khai tại cuộc họp. Các thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương công khai tại cuộc họp bao gồm lãnh đạo từ cấp vụ và tương đương trở lên.

Đối với các vụ trưởng và tương đương trở xuống công khai tại cuộc họp toàn thể của vụ, đơn vị. Người có nghĩa vụ kê khai chịu trách nhiệm đối với việc kê khai của mình, trường hợp các cá nhân không thực hiện đúng về nội dung, thời gian theo kế hoạch sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Nội dung, trình tự diễn biến cuộc họp được lập biên bản. Việc tổ chức kê khai, công khai và quy định phạm vi công khai bảo đảm theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng ban hành ngày 20/11/2018 của Quốc hội và Nghị định số 130/2020 ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

19 Thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương:

1. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm

2. Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực

3. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

4. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

5. Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

6. Ông Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm

7. Ông Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm

8. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm

9. Ông Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên

10. Ông Vũ Khắc Hùng, Ủy viên

11. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên

12. Ông Cao Văn Thống, Ủy viên

13. Ông Võ Thái Nguyên, Ủy viên

14. Ông Hồ Minh Chiến, Ủy viên

15. Ông Nguyễn Văn Hội, Ủy viên

16. Ông Tô Duy Nghĩa, Ủy viên

17. Bà Trần Thị Hiền, Ủy viên

18. Ông Hoàng Trọng Hưng, Ủy viên

19. Ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên

Chuyên đề