1.804 doanh nghiệp trở lại hoạt động trong tháng 7

(BĐT) - Số liệu từ Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp (DN) quốc gia cho biết, trong tháng 7/2016, cả nước có 9.621 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 69,2 nghìn tỷ đồng, giảm 1,4% về số DN và giảm 11,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Cũng trong tháng 7, cả nước có 1.804 DN quay trở lại hoạt động, giảm 5,2% so với tháng trước, có 5.933 DN gặp khó khăn đã phải tạm ngừng hoạt động.

Tính chung 7 tháng đầu năm nay, cả nước có 64.122 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 497 nghìn tỷ đồng, tăng 23,3% về số DN và tăng 54,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 7 tháng đã qua của năm 2016, số DN ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động là 16.706 DN, tăng 67,5% so với cùng kỳ năm trước. Số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 6.422 DN, tăng 17,7%; số DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động là 36.206 DN, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước.     

Chuyên đề

Kết nối đầu tư