11 tháng, ngành Hải quan thu ngân sách đạt hơn 400.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tính đến ngày 30/11, toàn ngành Hải quan thu ngân sách đạt 401.221 tỷ đồng, bằng 114% dự toán, bằng 95,5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 14,28% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Hải quan, nguyên nhân giúp công tác thu ngân sách nhà nước của Ngành đạt kết quả khả quan là do tổng kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế 11 tháng năm 2022 đạt 139,71 tỷ USD, tăng 12,21% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa có thuế đạt 131,38 tỷ USD, tăng 11,2%; kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng có thuế đạt 8,33 tỷ USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, giá dầu thô tăng mạnh so với cùng kỳ và so với dự toán cũng là nguyên nhân góp phần tăng thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022.

Có thể kể tới một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu có thuế tăng mạnh như: Dầu thô đạt 9,24 triệu tấn, trị giá đạt 7,18 tỷ USD, tăng 4,5% về lượng và tăng 58,8% về trị giá, góp phần tăng thu 7.000 tỷ đồng; xăng dầu các loại đạt 6,19 triệu tấn, trị giá đạt 6,36 tỷ USD, tăng 21,7% về lượng và tăng 115% về trị giá, góp phần tăng thu 17.500 tỷ đồng; chất dẻo nguyên liệu đạt 4,2 triệu tấn, trị giá đạt 6,92 tỷ USD, tăng 4,9% về lượng và tăng 8,5% về trị giá, góp phần tăng thu 1.500 tỷ đồng; ô tô nguyên chiếc các loại đạt 151,27 nghìn chiếc, trị giá đạt 3,36 tỷ USD, tăng 4,7% về lượng và tăng 5,9% về trị giá, góp phần tăng thu 4.800 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021...

Về xuất khẩu, một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng điển hình như: Dầu thô đạt 2,46 triệu tấn, trị giá đạt 2,08 tỷ USD, giảm 15,2% về lượng, nhưng tăng 28,9% về trị giá, góp phần tăng thu 448 tỷ đồng; than các loại đạt 1,07 triệu tấn, trị giá đạt 369,93 triệu USD, giảm 35,8% về lượng, nhưng tăng 66,5% về trị giá, góp phần tăng thu 346 tỷ đồng; phân bón các loại đạt 797.000 tấn, trị giá đạt 509 triệu USD, tăng 308,8% về lượng và tăng 670,9% về trị giá, góp phần tăng thu 509 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Chuyên đề