(BĐT) - Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho biết, luỹ kế chi ngân sách nhà nước (NSNN) 10 tháng đạt 1.260,2 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, chi trả nợ lãi đạt 89,1 nghìn tỷ đồng, bằng 75,4% dự toán, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2019; chi thường xuyên đạt 841,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79,6% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng trong tháng 10, tổng chi NSNN đạt 131,3 nghìn tỷ đồng, đáp ứng các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Tính đến ngày 26/10/2020, Bộ Tài chính đã phát hành 264,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để chi trả nợ trái phiếu đến hạn và để nhận nợ với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội (9.090 tỷ đồng), với kỳ hạn bình quân 13,66 năm, lãi suất bình quân 2,92%/năm (bình quân năm 2019 là 4,51%/năm).