#Trung tâm điện lực LNG Cà Ná
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kỳ vọng lớn từ dự án điện LNG 49 nghìn tỷ

(BĐT) - Với mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, Ninh Thuận đã và đang thu hút đầu tư nhiều dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn. Ngày 14/12/2020, Dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW với sơ bộ chi phí 49 nghìn tỷ đồng đã khởi động quá trình lựa chọn nhà đầu tư, với việc Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục dự án.