• Cienco4 phát hành 9 triệu cổ phiếu trả cổ tức

    12/11/2020 08:52

    (BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Cienco4 (mã chứng khoán: C4G) dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 100:9, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 9 cổ phiếu.

  • CIENCO4 kỳ vọng lợi nhuận lớn từ các đại dự án

    13/04/2018 16:17

    (BĐT) - Năm 2018, Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt tối thiểu là 250 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2017. Với việc triển khai 16 dự án đã được ký kết có tổng vốn đầu tư 11.700 tỷ đồng, CIENCO4 kỳ vọng các đại dự án này sẽ mang lại nguồn lợi lớn trong thời gian tới (lợi nhuận từ hoạt động đầu tư năm 2017 là 55,1% trong tổng lợi nhuận của CIENCO4).

chuyên đề

Kết nối đầu tư