Hà Nội điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng nới lỏng giãn cách nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ người ra, vào thành phố từ 6h ngày 21/9.
Những giấy tờ cần chuẩn bị khi vào Hà Nội ảnh 1