#Ngành cảng biển
Năm 2022, dự báo sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển sẽ ghi nhận mức tăng trưởng 19% so với năm ngoái. Ảnh: Lê Tiên

Ngành cảng biển được dự báo khả quan trong năm 2022

(BĐT) - Sự phục hồi của hoạt động sản xuất, tiêu dùng trong nước cũng như tại các quốc gia đối tác xuất khẩu của Việt Nam được cho sẽ là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng của hoạt động thương mại trong năm 2022. Với kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2021 cộng với bệ đỡ từ các hoạt động thương mại, ngành cảng biển được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2022.
Ngành cảng biển kỳ vọng hồi phục

Ngành cảng biển kỳ vọng hồi phục

(BĐT) - Trụ vững trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2020, doanh nghiệp khai thác cảng biển được kỳ vọng sẽ hồi phục trong thời gian tới. Những yếu tố tạo thuận lợi cho sự hồi phục là triển vọng tăng trưởng thương mại nhờ các hiệp định thương mại tự do (FTA) mới, làn sóng dịch chuyển đầu tư, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và gia tăng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thúc đẩy sản xuất.
Các doanh nghiệp khai thác cảng biển đang cạnh tranh gắt gao về giá. Ảnh: Nhã Chi

Ngành cảng biển trước áp lực cạnh tranh

(BĐT) - Với việc sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển tại Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng tốt (tốc độ bình quân trên 11%) và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tăng cao, triển vọng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển là rất khả quan. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh trong ngành cũng được dự báo là rất cao.

Kết nối đầu tư