• Nhiều gói thầu mua sắm hàng hóa đánh đố nhà thầu

  21/09/2021 14:00

  (BĐT) - Hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị giáo dục trong thời gian gần đây phát sinh không ít vấn đề bất cập. Nhiều hồ sơ mời thầu (HSMT) bị nhà thầu phản ánh, kiến nghị về các tiêu chí không phù hợp quy định pháp luật về đấu thầu. Bên cạnh đó, hiện tượng cố tình hiểu sai hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về nội dung đánh giá hợp đồng tương tự cũng khiến nhiều nhà thầu bức xúc.
 • Yêu cầu “lạ” tại nhiều gói thầu thiết bị giáo dục

  20/09/2021 14:00

  (BĐT) - Thời gian qua, có tình trạng nhiều bên mời thầu phức tạp hóa các tiêu chí mời thầu nhằm hạn chế nhà thầu “lạ” tại một số gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục. Trong đó, yêu cầu về hàng mẫu, nhân sự, giấy phép bán hàng không phù hợp là ba chiêu thức thường được áp dụng, làm phát sinh không ít kiến nghị từ nhà thầu.
 • “Đọc vị” các chiêu bài cài cắm địa phương

  17/08/2021 14:00

  (BĐT) - Nhiều gói thầu gần đây bị tiêu chí địa phương, cục bộ tác động đến tính minh bạch, hiệu quả. Dù Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực thi, trong đó có Chỉ thị số 47 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiêm cấm nhưng các hành vi này trong xây dựng hồ sơ mời thầu (HSMT) vẫn tồn tại.
 • Cơ chế đặc thù mua sắm hàng hóa chống dịch Covid-19

  11/08/2021 14:00

  (BĐT) - Nhằm tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 86/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội. Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết là cơ chế, chính sách đặc thù về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.
 • Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NNNT: Mời thầu kiểm toán tại mục mua sắm hàng hóa

  27/05/2021 14:00

  (BĐT) - Gói thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính nhưng lại được phê duyệt là gói thầu hàng hóa, chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Sự việc này khiến một số nhà thầu quan tâm đến lĩnh vực kiểm toán không tiếp cận được thông tin mời thầu. Thực tế, chỉ có một nhà thầu tham dự gói thầu này và sau đó trúng thầu.
 • “Phá” chốt chặn nhân sự tại gói thầu mua sắm hàng hóa

  26/01/2021 14:00

  (BĐT) - Thông tư số 09/2020/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CTPPP) có nhiều nội dung đột phá. Đặc biệt, Thông tư đã có những hướng dẫn để khắc phục tình trạng biến hồ sơ mời thầu thành những “chốt chặn” nhà thầu. Trong đó, nội dung liên quan đến nhân sự được cải tiến rõ nét.
 • Hướng dẫn mua sắm hàng hóa gói thầu thuộc CPTPP

  12/12/2020 10:09

  (BĐT) - Thông tư số 09/2020/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu (HSMT) mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 15/1/2021.

 • Mua sắm hàng hóa trong CPTPP: Quy định chặt về giấy phép bán hàng

  23/09/2020 14:00

  (BĐT) - Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu (HSMT) mua sắm hàng hoá đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến.
 • Gói thầu do Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư: Nhà thầu có quyền kiện ra Tòa

  25/07/2016 07:00

  (BĐT) - Câu chuyện có hay không túi riêng biệt đựng tất cả các hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC) đã được niêm phong và ký xác nhận trong quá trình đấu thầu Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt nội thất đồ gỗ cho trụ sở mới Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” đến nay vẫn còn tranh cãi giữa bên mời thầu và nhà thầu. Cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu và chuyên gia nói gì về trường hợp này?
 • Áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ cho gói thầu mua sắm hàng hóa

  09/07/2016 06:23

  (BĐT) - Chỉ những gói thầu mua sắm hàng hóa có quy mô nhỏ mới được phép áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; khi tổ chức đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 10 tỷ đồng (không phải là gói thầu quy mô nhỏ) phải áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ theo quy định tại Điều 29 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.
 • Một số mặt hàng thuốc, vật tư y tế không có nhà thầu tham dự

  12/05/2016 15:01

  (BĐT) - Bộ Y tế cho biết, năm 2015, Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc đã phê duyệt 932 gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên theo quy định tại Điểm d, đ, e và g Khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu 2013, trong đó tập trung chủ yếu là các gói thầu mua sắm hàng hóa (790 gói thầu với tổng giá trị kế hoạch được phê duyệt là 12.854.005 triệu đồng).  
 • Gói thầu mua sắm hàng hoá được hiểu ra sao?

  11/05/2016 12:17

  Trường hợp gói thầu cung cấp thiết bị, lập bản vẽ thiết kế lắp đặt các thiết bị này, tổ chức lắp đặt, đấu nối, chạy thử hoạt động mà giá trị thiết bị thuộc gói thầu chiếm tỷ trọng lớn thì có thể coi đây là gói thầu mua sắm hàng hoá.

chuyên đề

Kết nối đầu tư