(BĐT) - Theo Bloomberg, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tổng tài sản của 25 gia tộc giàu có nhất thế giới vẫn giữ được ở mức 1.400 tỷ USD như năm ngoái. Thậm chí tài sản của mốt số gia tộc giàu vẫn tiếp tục tăng trưởng trong năm qua. 
[Infographic] 10 gia tộc giàu nhất thế giới năm 2020 ảnh 1