#dự toán thu ngân sách nhà nước
Ảnh Internet

Xây dựng dự toán thu ngân sách quá thận trọng

(BĐT) - Có ý kiến cho rằng, việc dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) quá thận trọng có thể khiến Việt Nam tự thu hẹp không gian tài khóa của mình, bên cạnh đó, việc cắt giảm chi thường xuyên (nhất là cho duy tu bảo dưỡng hệ thống cơ sở hạ tầng đã đưa vào sử dụng) một cách máy móc sẽ tiềm ẩn rủi ro làm giảm hiệu quả sử dụng.
Vốn đầu tư phát triển năm 2019 sẽ được bổ sung 11.973,3 tỷ đồng để thực hiện các dự án, nhiệm vụ quan trọng. Ảnh: Lê Tiên

Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018

(BĐT) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 791/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018.