• Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018

    29/11/2019 08:00

    (BĐT) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 791/NQ-UBTVQH14 về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018.

chuyên đề

Kết nối đầu tư