(BĐT) - Cục Hàng hải Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung) năm 2019 với tổng giá dự toán được duyệt 176,114 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, tháng 5/2020, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (Bên mời thầu) sẽ đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu gồm: Gói thầu số 5 Thi công nạo vét duy tu luồng (giá gói thầu 137,759 tỷ đồng) và Gói thầu số 4 Giám sát khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng và thi công nạo vét duy tu luồng (giá gói thầu là 2,226 tỷ đồng); phương thức lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

2 gói thầu khác sẽ được chỉ định thầu trong tháng 5/2020 là Gói thầu số 3 Khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng (giá gói thầu 0,24 tỷ đồng) và Gói thầu số 6 Khảo sát phục vụ nghiệm thu (giá gói thầu 0,24 tỷ đồng).