Sáng ngày 13/10/2020, Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVII, ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ 100%.
Chân dung Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ảnh 1