#Bình Xuyên
Gói thầu Cung cấp dịch vụ quản lý chăm sóc cây xanh và vệ sinh công cộng do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc làm bên mời thầu. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Đấu thầu dịch vụ công ích tại huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Tiêu chí định hướng nhà thầu?

(BĐT) - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (bên mời thầu) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu (LCNT) thực hiện Gói thầu Cung cấp dịch vụ quản lý chăm sóc cây xanh và vệ sinh công cộng thuộc Kế hoạch Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn huyện Bình Xuyên 3 năm (từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2024). Đây là lần thứ 2 Gói thầu được phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) sau khi hủy thầu vào đầu năm nay.