(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định vừa thông báo mời thầu nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy Xử lý rác sinh hoạt tại Bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ TP. Quy Nhơn. Theo đó, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng chi phí thực hiện Dự án là 148 tỷ đồng. Khu đất thực hiện Dự án tại A-3, Bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ TP. Quy Nhơn với diện tích đất sử dụng là 4,33 ha. Thời hạn dự kiến thực hiện Dự án là 30 năm. Mục tiêu của Dự án là xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt thu gom của TP. Quy Nhơn và vùng phụ cận, nâng cao chất lượng xử lý rác thải sinh hoạt đúng tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.