• Gói thầu xây lắp trường học tại Quy Nhơn: Nhà thầu phản đối tiêu chí nhân sự

    18/01/2022 14:00

    (BĐT) - Phòng Giáo dục và Đào tại TP. Quy Nhơn (bên mời thầu - BMT) vừa mở thầu Gói thầu Thi công xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Trường Tiểu học Lê Hồng Phong có giá dự toán 27,4 tỷ đồng với sự tham dự của 3 nhà thầu. Trước đó, hồ sơ mời thầu (HSMT) bị phản ánh có tiêu chí yêu cầu về nhân sự chủ chốt không phù hợp, hạn chế nhà thầu tham dự.

chuyên đề

Kết nối đầu tư