#Xây dựng 749
Công ty CP Xây dựng 749 đã tham dự và trúng nhiều gói thầu xây lắp trường học và giao thông trên địa bàn Hà Nội

Xây dựng 749 góp mặt tại nhiều công trình trường học ở Hà Nội Hồ sơ nhà thầu

(BĐT) - Trong vai trò là thành viên liên danh cũng như nhà thầu độc lập, Công ty CP Xây dựng 749 đã tham dự và trúng nhiều gói thầu xây lắp trường học và giao thông trên địa bàn Hà Nội. Dù là địa bàn thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà thầu lớn, nhưng phần lớn gói thầu chỉ có Xây dựng 749 tham dự và trúng thầu.