#VBMA
Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp được thay đổi kỳ hạn, hoán đổi trái phiếu đã phát hành. Ảnh: Song Lê

Đề xuất cơ chế giúp doanh nghiệp xử lý nợ vay

(BĐT) - Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) vừa có công văn đề xuất cho phép doanh nghiệp (DN) kéo dài thời hạn trái phiếu và không tính việc kéo dài này vào tỷ lệ nợ quá hạn tại ngân hàng. VBMA ủng hộ chính sách cho phép chuyển đổi trái phiếu thành tài sản khác, nhưng cần được hướng dẫn rõ ràng hơn. Những cơ chế mới nếu được Chính phủ chấp thuận, sẽ giúp DN có cơ hội cân đối nguồn tiền trong ngắn hạn, để trụ lại và đi tiếp cùng nền kinh tế.
Ảnh Internet

Huy động vốn qua trái phiếu phát hành riêng lẻ giảm mạnh

(BĐT) - Sau 9 tháng đầu năm, lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 244.191 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 233.692 tỷ đồng, giảm 40%. Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ra đời với nhiều quy định tăng tính công khai, minh bạch của các đợt phát hành và tăng mức độ bảo vệ các nhà đầu tư được dự báo sẽ làm giảm lượng cầu trái phiếu phát hành riêng lẻ trong thời gian tới.

Kết nối đầu tư