• Nếu có giải pháp tốt sẽ giữ được đà tăng trưởng

  23/07/2021 09:00

  (BĐT) - Nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) trong thời gian còn lại của năm 2021 là rất nặng nề, khó khăn, song hầu hết các đại biểu Quốc hội đều tin tưởng, Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện thành công “mục tiêu kép”.
 • Cải cách để giữ đà tăng trưởng kinh tế

  16/07/2021 10:00

  (BĐT) - Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), kinh tế Việt Nam 6 tháng cuối năm sẽ thụ thuộc nhiều vào khả năng kiểm soát dịch, tiến độ giải ngân đầu tư công, hỗ trợ kinh tế số - chuyển đổi số, khả năng tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA)... Để duy trì đà tăng trưởng, cần thúc đẩy cải cách hướng tới phục hồi bền vững, hỗ trợ kinh doanh, nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo...
 • Bối cảnh đặc biệt cần cơ chế đột phá

  18/06/2021 10:00

  (BĐT) - Theo nhiều ý kiến, bối cảnh phát triển của năm 2021 là vô cùng đặc biệt, vừa phòng chống dịch vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, vừa phải bảo đảm không bị lỡ cơ hội, bứt phá sau đại dịch để đạt các mục tiêu đề ra… Vì thế, cần thêm một số cơ chế, giải pháp đột phá, đặc thù với cách tiếp cận mới, giải quyết được nhanh nhất những vướng mắc, đòi hỏi từ thực tiễn.
 • Giữ bằng được ổn định kinh tế vĩ mô

  16/06/2021 10:00

  (BĐT) - Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm dự báo đạt khoảng 5,8%, thấp hơn kỳ vọng nhưng là mức tăng tích cực trong bối cảnh khó khăn. Triển vọng tăng trưởng kinh tế còn đầy thách thức, rất nhiều mục tiêu phải cân đối. Trong bối cảnh đầy rủi ro, bất định, thì ổn định kinh tế vĩ mô cần xác định là mục tiêu hàng đầu.
 • Quyết sách quan trọng cho 5 năm

  22/03/2016 09:43

  Kế hoạch ban đầu đã được vạch ra. Mục tiêu tổng quát là trong 5 năm tới 2016 - 2020, phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước; đồng thời đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.

chuyên đề

Kết nối đầu tư