Những điểm mới về đất đai chính thức có hiệu lực từ 1/9/2021 người dân cần chú ý

Tại Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2021 sẽ có một số quy định mới về sử dụng đất mà người dân cần chú ý để đảm bảo quyền lợi về đất đai.
Những điểm mới về đất đai chính thức có hiệu lực từ 1/9/2021 người dân cần chú ý ảnh 1

Chuyên đề